Selfleesreeks - Slim Masjiene

Ladybird

R 40.00 

Vir kinders wat gereed is om te begin lees.

  • Interessante en bekende onderwerpe
  • Sorgvuldig gestruktureerde onder- en byskrifte
  • Eenvoudige, herhalende sinstrukture
  • Aantreklike en aanvullende illustrasies